De audities voor Annie de Musical zijn gesloten.
Door de grote opkomst kunnen we geen extra kandidaten meer toelaten.
Het heeft dan ook geen zin om nog via andere kanalen te proberen inschrijven.

Download opmeten_kledingmaten